SEO optimizacija da bi Vas google primetio

Da bi sajt bio dobro pozicioniran prilikom pretrage u web pretrazivačima (google,yahoo, bing,..) ,potrebno je uraditi SEO optimizaciju sajta.

 

Ovo je veoma složen posao,čije rezultate mogu garantovati 80%,jer na rangiranje utiču i brojni ne specifični faktori  (npr:sajt ima naziv i proizvode koji su jako često u upotrebi i njihovi nazivi se poklapaju sa stranim nazivima,ili već dugo postoje sajtovi koji nude-prikazuju indentičnu stvar te su zato dobro rangirani,..).

 

Za SEO optimizaciju su značajani izbori kljucnih reči,naslov svake pojedinačne strane,…